Cavalierin terveys

Pevisa-ohjelma
Cavalier kuuluu PEVISAan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) sekä sydämen, silmien että polvien osalta.
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitutkimuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto sekä sydämen kuuntelutulos.
Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi, eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi.


Sydänvika

Rodussa esiintyvä vakava perinnöllinen sairaus on krooninen sydänläpän degeneraatio, endokardioosi. Tyypillistä sairaudelle on, että sydämen eteisen ja kammion välisissä sydänläpissä tapahtuu sairaalloisia muutoksia nuorimmillaan 1,5 - 2 vuoden iässä. Tämä johtaa myöhemmin sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.
Sairaus on voimakkaasti ikäsidonnainen ja siihen vaikuttaa myös koiran sukupuoli. Urokset sairastuvat narttuja varhaisemmassa vaiheessa. Sairauden taustalla ovat osittain perinnölliset tekijät. Se periytyy todennäköisesti useamman geenin kautta (polygeeninen periytyminen), mutta narttujen ja urosten välillä on eroja. Polygeenisyys tarkoittaa sitä, että suuri joukko geenejä vaikuttaa yhteen ominaisuuteen ja sairauden puhkeaminen on seurausta geenien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Pelkistettynä voidaan todeta, että kaksi koiraa, joilla on jo aikaisessa vaiheessa todettu sydänläpän degeneraatio, saavat yhdessä jälkeläisiä, joilla sairaus kehittyy aikaisin, vastaavasti kaksi myöhemmällä iällä sairastunutta koiraa saavat yhdessä kaltaisiaan jälkeläisiä.


Silmäsairaudet

Silmät tutkitaan PRA:n (hitaasti etenevä verkkokalvon surkastuma), HC:n (perinnöllinen harmaakaihi) ja RD:n (verkkokalvon poimuttuminen) osalta. RD-lausunnon saanut koira hyväksytään jalostukseen. Vv. 1995-2000 tutkittiin 621 cavalierin silmät. HC-lausunnon sai 3 koiraa eli 0,4% tutkituista ja RD-lausunnon (multifokaali- tai geograafinen RD) 12 koiraa eli 1,9% tutkituista. PRA:ta ei todettu yhtään em. viiden vuoden aikana. Myöskään yhtään totaali-RD-tapausta ei ole.


Polvilumpion sijoiltaanmeno

Patella luksaatio eli polvilumpion sijoiltaan meno on perinnöllinen sairaus, jossa koiran toinen tai molemmat polvilumpiot luksoituvat (menevät sijoiltaan) normaalissa liikkeessä. Vika on synnynnäinen, ja sen oletetaan periytyvän useamman geenin kautta eli polygeenisesti. Rodussa esiintyy lievempiä asteita jonkin verran. Vuosina 1995-2000 tutkittiin yhteensä 479 koiraa, joista 27 kpl sairaita (=6%). Vakavinta 4-astetta 0 kpl. Toispuoleinen 3-aste (0/3) 1 kpl. 2/2-polvet 3 kpl. 1/2-polvet 1 kpl. 0/2-aste 7 kpl.
Lievintä 1-astetta eniten: 1/1-polvet 4 kpl ja 0/1-polvet 11 kpl.


Syringomyelia

Syringomyelia on sairaus, jossa selkäytimeen kehittyy onteloita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia neurologisia oireita. Syringomyelian aiheuttaa yleensä takaraivonluun epämuodostuma nimeltään Chiarin malformaatio. Chiarin malformaatiossa takaraivonluu on epänormaalissa asennossa ja pikkuaivot siirtyvät paikaltaan alaspäin kohti foramen magnumia. Selkäydinkanavan alkuun kohdistuvan lisääntyneen paineen uskotaan aiheuttavan syringomyelian selkäytimessä.
Syringomyelian pääoireena on niskakipu, mikä yleensä ilmenee niskan raapimisena, pään ravisteluna ja jäykkyytenä. Vakavammissa tapauksissa havaitaan merkkejä halvausoireista tai aivojen epänormaalista toiminnasta kuten kohtauksista, depressiosta jne.
Syringomyelia on yleisin neurologinen sairaus cavaliereilla Suomessa. On arvioitu, että cavaliereista yli 50 %:lla on syringomyelia ja Chiarin malformaatio.
Sairauden oletetaan olevan periytyvä, mutta periytymismalli ei ole selvä eikä sairaudesta vastaavia geenejä ole identifioitu. Siksi tällä hetkellä on mahdotonta paljastaa taudin kantajat ja sulkea ne jalostuksen ulkopuolelle.
Sairaus kehittyy yleensä ajan kuluessa ja vakavimmat oireet havaitaan aikuisilla koirilla.


Cavalierien virallisten terveystutkimusten tulokset löytyvät Kennelliiton jalostustietokannasta.
Lisätietoa cavalierien terveydestä rotuyhdistyksen sivuilta ( sydän, syringomyelia, silmät, polvet ja geenitestit).